Expoziţia Civilizaţia pâinii – practici şi ritualuri agrare din sudul Transilvaniei organizată sub egida asociaţiei L’ Europe, civilisation du pain îşi propune să evoce rolul determinant al culturii grâului în structurarea vieţii rurale prin succesiunea lucrărilor agricole şi importanţa pâinii ca aliment de bază dar şi ca purtătoare a unor semnificaţii spirituale din această zonă a României, parte a ,,civilizaţiei pâinii” care este Europa.

Printr-un număr de 97 de obiecte muzeale cu valoare de patrimoniu, 89 de fotografii, texte explicative, desene şi patru filme documentare, sunt prezentate etapele parcurse de bobul de grâu de la semănat până la scoaterea pâinii din cuptor (fertilizarea solului, aratul, grăpatul, semănatul cu mâna şi cu semănătoarea, secerişul cu secera, cu coasa şi cu maşina, treieratul cu îmblăciul şi cu batoza, vânturatul, depozitarea, măcinatul la râşniţă şi la moară) şi ritualurile tradiţionale legate de ciclul agrar (cununa, buzduganul, plugarul).

Frământatul şi coptul pâinii sunt prezentate în ambianţa unui interior de casă ţărănească reconstituit în expoziţie, care include mobilierul, recipientele, uneltele şi ustensilele specifice, având ca fundal o fotografie de mari dimensiuni.

Expoziţia este completată cu patru filmele documentare video: Moara lui Vasile Greavu din Lisa, şi Frământatul şi coptul pâinii – practici tradiţionale realizate de Muzeul de Etnografie Braşov şi filmele Obiceiul ,,Plugarul” la Vad şi Obiceiul ,,Plugarul” la Părău realizate de Centrul Judeţean pentru Conservarea Culturii Tradiţionale Braşov. Ca ambianţă sonoră a expoziţiei, se derulează cîntecul de ritual Dealul Mohului  înregistrat de Constantin Brăiloiu la Drăguş în 1929.

Vizitatorilor li se oferă şi o mapă de 15 file care conţine o prezentare generală a expoziţiei şi 61 de fotografii însoţite de texte explicative.

            La concursul celor mai bune expoziţii organizate de muzeele din România în anul 2004, expoziţiei Civilizaţia pâinii – practici şi ritualuri agrare din sudul Transilvaniei i s-a conferit premiul ,,Horia Bernea” al Ministerului Culturii şi Cultelor.