Cercetarea reprezintă pentru muzeul nostru una dintre cele mai importante preocupări. De aceea, între anii 1990-2007 s-au întreprins campanii de teren, aplicându-se ”etnologia de urgenţă” în satele depopulate săseşti din zona Rupea, Valea Hârtibaciului  şi  parţial  Ţara  Bârsei. Între anii 1987-1988 şi 1999-2000 s-au reluat cercetările gustiene în Drăguş. Muzeul de Etnografie Brașov a coordonat programul european privind instalaţiile tehnice  ţărăneşti  de  prelucrare  a  lânii,  Complexul La Vâltori – Lisa (documentare,  reconstituire şi integrare  în circuit turistic). Am documentat şi cercetat patrimoniul imaterial din  sud - estul  Transilvaniei (Rusaliile  la  Şona, Jocul  Boriţa  la  ceangăii  din  zona  Săcele,   Practici şi ritualuri agrare din sudul Transilvaniei - Plugarul la Vad, ceremonialul nunţii, Vlădeni, Rupea, Boholţ). Am întreprins cercetări în zona limitrofă autostrăzii Braşov-Borş (2006-2007, localităţile Mândra, Şercaia, Hălmeag, Vad). Campaniile de teren s-au desfăşurat în sud-estul Transilvaniei, prioritatea fiind satele săseşti depopulate (62 localităţi). În Ţara Oltului, un interes major s-a manifestat pentru localităţile necercetate sistematic până în prezent, aflate în dreapta Oltului (Rucăr, Feldioara, Galaţi, Calbor, Boholţ,  Şona). S-au efectuat cercetări de urgenţă privind consemnarea ultimelor instalaţii hidraulice ţărăneşti (mori, joagăre) în localităţile: Berivoi, Bucium,  Copăcel,  Dejani. Au  fost reluate cercetările în localităţile care nu au  făcut  parte  din  programul  de  cercetări  de urgenţă  din  zona Rupea (Bogata, Dopca, Fântâna, Hoghiz, Lupşa Cuciulata,   Racoşul  de  Jos).