Patrimoniul muzeului este o oglindă a cercetărilor sistematice realizate de colectivul muzeului în decursul celor peste 45 de ani de existență. Colecția muzeului s-a constituit în jurul unui nucleu de piese valoroase, adunate încă de la începutul secolului al XX-lea de colecționari pasionați.
   Colecția s-a îmbogățit însă cu un număr impresionant de piese în urma cercetărilor de salvare întreprinse sistematic în zonele rurale din sud-estul Transilvaniei, mai ales după anul 1990. Dacă în 1985 muzeul deținea circa 5 000 de piese, în prezent sunt peste 35 000. S-au constituit astfel colecţii tematice, caracterizate prin diversitate, autenticitate, reprezentativitate, care ilustrează patrimoniul etnologic specific sud-estului Transilvaniei.
   În cadrul temelor de cercetare, o atenție deosebita s-a acordat costumului tradițional și textilelor decorative din gospodăria țărănească. Colecţia de patrimoniu textil  este cea mai mare colecţie a muzeului, atât prin numărul de piese, cât și prin valoare: circa 12 000 de piese structurate în două categorii, colecţia textile de interior și  colecţia de port. Restul pieselor sunt repartizate în alte colecții tematice: mobilier pictat, instrumentarul pastoral și agricol, unelte meșteșugărești, icoane pe sticlă, ouă încondeiate, sticlă (”glajă”), ceramică.
   O orientare recentă o reprezintă formarea de colecţii care documentează civilizaţia urbană.
   Un număr mare de piese valoroase se regăsesc în fondul documentar al muzeului, care cuprinde publicații vechi, cărți poștale, documente, fotografii. Muzeul deține și o bogată bibliotecă de specialitate. Arhiva de martori etnologici (fotografii, înregistrări audio și video realizate în cadrul cercetărilor de teren) se va constitui pe viitor într-o colecție de sine stătătoare.

Ceramică

Port

Sticlă

Icoane pe sticlă