Muzeul Etnografic "Gheorghe Cernea" Braşov

 

   Vechile meserii care s-au păstrat în timp sute de ani și făceau parte din viața economică și socială a comunităților urbane și rurale transilvănene, odată cu industrializarea din spațiul european, încep să-și piardă din utilitate. Tehnologiile tradiționale de prelucrare, atât în cizmărie cât și în alte domenii (tăbăcărie, croitorie, cojocărit, blănărie), încep să dispară fiind înlocuite de mașini mai performante iar producția devine în serie. Din aceste motive, păstrarea memoriei meșterilor artizani și a universului lor profesional este foarte importantă, fiind parte constitutivă a conservării patrimoniului cultural material și imaterial. În această expoziție vă prezentăm trei meșteri cizmari care au păstrat vie tradiția artizanilor de altădată: Michael Widmann din Ruja, Valea Hârtibaciului, George Stănișor din Holbav, Țara Bârsei și Ion Ionită din Brașov