Muzeul Etnografic din Săcele funcţionează într-o clădire monument istoric, atestată documentar în anul 1543, care, timp de trei secole, a servit ca loc de strângere a dijmelor.
   
   Expoziţia permanentă ilustrează segmente de viaţă specifice pentru civilizaţia tradiţională a Carpaţilor (ocupaţii, meşteşuguri, instalaţii tehnice, un spaţiu de locuit şi costume tradiţionale). Aceste aspecte evidenţiază ipostaze ale multiculturalităţii zonei Săcele prin prezentarea sugestivă a unei lumi comune atât mocanilor, cât şi ceangăilor. În curtea muzeului se află o piuă cu ciocane, cu acţionare hidraulică. Piua, care îngroşa textilele groase din lână, a fost transferată din localitatea Târlungeni în curtea muzeului.
   
   Relaţia urban-rural, sesizată indirect în expunere, aduce în prim plan fenomenul de aculturaţie, aşezările săcelene fiind puternic influenţate de modul de viaţă urban datorită situării lor în proximitatea oraşului Braşov.
 
PROGRAM 
marți - duminică
10:00 -16:00
luni: închis
 
 
 
TARIFE 
adulţi: 5 lei
pensionari: 3 lei
elevi/studenţi: 1 leu