Muzeul de Etnografie
Colectia de port

Colecția de port a muzeului se remarcă prin diversitate și reprezentativitate, însumând un număr de cca. 9000 de piese din toate categoriile morfologice care alcătuiesc costumul tradițional identitar din arealul multietnic al județului Brașov dar și din zonele limitrofe, evidențiate pe criterii de vârstă, stare civilă, etnie, gen, evoluție cronologică (găteala capului, cămăși, laibăre/pieptare/cojoace, haine din pănură, acoperământul poalelor la femei, pantaloni, cingători, încalțăminte, podoabe, accesorii).

Colectia de lemn

Colecția de Lemn numără aproximativ 4000 de obiecte din secolele XVIII – XXI, reprezentative pentru zone etnografice: Ţara Bârsei, Bran, Rupea, Ţara Făgăraşului, Valea Hârtibaciului. În cadrul colecția se regăsesc următoarele categorii de obiecte: instrumentar tehnic pentru prelucrarea lemnului aflate în atelierele de rotar, dogar, tâmplar, dulgher, unelte folosite în atelierele de cizmar/pantofar, croitor, cojocar, unelte folosite în industruia casnică textilă, instrumentar pastoral¸ mobilier pictat și nepictat, mobilier urban, obiecte de uz gospodăresc, obiecte de ceremonial.

Colectia de ceramica

Colectia de ceramică cuprinde un număr de cca. 2 700 piese, fiind reprezentativă pentru cele mai importante centre de olarit din mediul urban si rural din Transilvania, din sec. XVII – XX: centre

urbane: Brașov, Sibiu, Bistrița, Turda, Sighișoara, Zalău, Făgăraș, centre rurale din zona Secuimii, Saschiz, Drăușeni, Satu Nou, Noul Român, Chirpăr.

Colecția cuprinde categorii morfologice precum: piese de uz și decorative precum farfurii, căni, instrumentar folosit la prepararea hranei, plăci pentru sobă/cahle, dar și piese de ceramică folosite ca recuzită în secvențe privind defășurarea unor obiceiuri și ceremonii (nunți, înmormântări, nașteri, vecinătăți).

Skip to content